Zwroty

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, który znajduje się poniżej.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwracany towar należy odesłać na adres firmy

F.H.U. Maluna

Marta Chrzanowska
ul. Wąska 24
62-052 Komorniki

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi
Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług